Privacy & Cookie Beleid

Deze privacy & cookie verklaring is voor het laatst aangepast op 12 januari 2020 en is van toepassing op inwoners van de Europese Economische Ruimte (EER).

Inleiding

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Conform deze wet heeft iedere website eigenaar de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via de website worden verzameld en waarom ze worden verzameld.

Dit document betreft het omgaan met uw persoonsgegevens bij het bezoeken van mijn website aanlegvoorgroen.nl

Contactgegevens

Aanleg voor groen
Hans School
Reinier Claeszenstraat 21 huis
1056 WD Amsterdam

Mobiel: +31(0)6  28 33 56 76
Email: info@aanlegvoorgroen.nl 
Website: aanlegvoorgroen.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt en met welk doel

Hans School verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij hebt verstrekt.

Hans School verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Via de website worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  1. Contact formulier gegevens
  2. Cookies

1. Contact formulier gegevens

Op de contactpagina staat een formulier waar wordt gevraagd om de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • E-mailadres

Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in mijn email programma op een Nederlandse webhosting server. De gegevens ingevuld in het contactformulier worden verstuurd naar de website en worden niet aan derden verstrekt. De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek. Naast de gegevens die u zelf invult wordt het tijdstip, het IP-adres en de betreffende pagina opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan vragen. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Het is niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Het is niet mogelijk te controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op, dan verwijder ik deze informatie. 

2. Cookies

Cookies zijn bestanden die een website op uw computer plaatst als u die website bezoekt. U kunt zich afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Er zijn verschillende soorten cookies die verschillende doelen hebben. De website gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit, te weten:

Functionele cookies: Met deze cookies wordt noodzakelijke informatie bijgehouden van uw bezoek aan de website. Bijvoorbeeld of u de cookies heeft geaccepteerd of niet.

Analytische cookies: op deze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics. De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Deze dienst wordt gebruikt om statistieken bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken.

Tracking cookies:  op deze website zijn onderdelen opgenomen waarmee webpagina’s worden gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld sociale media bedrijven (als Facebook) en adverteerders (als Google). Deze onderdelen werken door middel van een programma code die van deze Partijen zelf afkomstig is. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. De website heeft geen invloed hierop. Lees de privacyverklaring van de betreffende Partij (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verkrijgen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht op inzage van de gegevens die ik van u heb en u kunt deze laten corrigeren of verwijderen. Neem dan contact met mij op.