Stadstuin in Amsterdam noord - 65 m2

Wensen vooraf van de opdrachtgever:

  • in de bestaand dicht begroeide tuin licht en ruimte scheppen
  • op de linker en achter grens een nieuwe schutting en poort
  • de Camelia en Knotwilg op de grens met de rechterbuurtuin inpassen
  • vaste zit/lig banken in het linker achterdeel voor de late middag en avondzon
  • ruime zitgelegenheid